【Wedding MV】Wedding SDE@ NOVOTEL Hotles & Resorts 2016.03.05 Cher+William