【Wedding MV】Wedding SDE@HanShinArena Kaohsiung 2017.07.01 Ryan + Karen