【Overseas MV】2014.12.20 JEFFREY+SHERRY Wedding SDE@Jin Peng Hotel Longhua Town